Gizlilik Politikası

PayKassa.pro bir ödeme hizmeti seçtiğiniz için teşekkür ederiz! Sizden aşağıda verilen Gizlilik Politikası hükümlerini dikkatlice okumanızı istiyoruz.

1. Genel hükümler:

1.1 Bu Gizlilik Politikası (bundan sonra Gizlilik Politikası olarak anılacaktır) Siteyi ifade ederPayKassa.proda yerleşmişhttps://paykassa.pro.

1.2 Bu Gizlilik Politikası, Site İdaresi arasındaki ilişkiyi düzenlerPayKassa.pro(bundan böyle site yönetimi olarak anılacaktır) ve bu sitenin kullanıcısı kişisel verilerin güvenliği konusunda.

1.3 Metin, bu gizlilik politikası, sitede sürekli olarak yayınlanırhttps://paykassa.proKamu teklifinin tüm temel koşullarını içerir.

1.4 Bu sitenin kullanıcısını kullanmak, bu Gizlilik Politikası ve kişisel veri işleme koşulları ile rıza anlamına gelir.

1.5 Gizlilik politikası koşulları ile anlaşmazlık olması durumunda, kullanıcının bu siteyi kullanmayı bırakması gerekir.

1.6 Bu Gizlilik Politikası yalnızca Site için geçerlidirPayKassa.pro.Bu site, kullanıcının sitede bulunan bağlantıları takip edebileceği üçüncü tarafların sitelerinden sorumlu değildir.PayKassa.pro.

2. Terimlerin belirlenmesi:

2.1 Site Yönetimi - Kişisel verileri organize eden ve/veya işleyen siteyi yönetme ve ayrıca kişisel verilerin işlenmesi amacını, işlenecek kişisel verilerin (işlemler) kişisel verilerle gerçekleştirilmesini, kişisel verilerle gerçekleştirme amacını belirleme yetkili çalışanlar.

2.2 Kişisel Veriler - Bir kişi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanan veya belirlenen herhangi bir bilgi (kişisel verilerin konusu).

2.3 Kişisel Veri İşleme - Otomasyon araçları kullanılarak veya toplama, kayıt, sistematikleştirme, birikim, depolama, açıklama (güncelleme, değişiklik) dahil olmak üzere kişisel verilerle bu tür araçların kullanılmasından herhangi bir eylem (işlem) veya bir dizi eylem (işlem) (işlem) , Çıkarma, Kullanım, İletim, Damyılama, Engelleme, Kaldırılması, Kişisel Verilerin Yıkımı.

2.4 Kişisel verilerin gizliliği, ilgili bilgilere erişimi olan kişisel veriler için zorunlu bir gerekliliktir. Kişisel verilerin konusunun rızası veya farklı bir yasal temelin varlığı olmadan dağılımlarını yasaklar.

2.5 Site KullanıcısıPayKassa.pro(bundan böyle site kullanıcısı olarak anılacaktır) - İnternet üzerinden siteye erişimi olan ve bu siteyi kullanan bir kişi.

2.6 Çerezler-Bir web hizmeti tarafından gönderilen ve bir kullanıcının bilgisayarında, web istemcisinin veya web tarayıcısının, web sunucusunu her bir web sunucusunu, ilgili sitenin sayfasını açmaya çalışırken HTTP/HTTPS-Request'e her gönderdiğini.

2.7 IP adresleri - TCP/IP protokolü aracılığıyla oluşturulan bilgisayar ağındaki düğümün benzersiz bir ağ adresi.

3. Gizlilik Politikası Konusu:

3.1 Bu Gizlilik Politikası, Site İdaresi'nin açıklama yapmama yükümlülüklerini belirler ve kullanıcının Siteye kaydolurken Site İdaresi'nin isteği üzerine sağladığı kişisel verilerin gizliliğini koruma rejimi sağlar.

3.2 Bu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmeye izin verilen kişisel veriler, Sitedeki kayıt formunu doldurarak kullanıcı tarafından sağlanır.

3.3 Gizlilik Politikası, istatistiksel betiğin “piksel” yüklendiği siteyi ziyaret sırasında otomatik olarak iletilen verileri korur.

3.4 Çerezlerin bağlantısı, sitenin yetkilendirmeyi gerektiren kısımlarına erişememesine yol açabilir.

3.5 Site, ziyaretçilerinin IP adresleri hakkında istatistik toplar. Bu bilgiler, operasyonların yasallığını izlemek için teknik sorunları tanımlamak ve çözmek için kullanılır.

3.6 Yukarıda yerine getirilmeyen diğer kişisel bilgiler güvenilir depolama ve sonuçlandırılmamasına tabidir.

4. Kullanıcının kişisel bilgilerini toplamanın amacı:

Kullanıcı Sitesi Yönetiminin kişisel verileri aşağıdakiler için kullanabilir:

4.1 Sitede kayıtlı kullanıcının tanımlanması.

4.2 Kullanıcının Sitenin kişiselleştirilmiş kaynaklarına erişimini sağlamak.

4.3 Kullanıcıyla bildirim, talep, güncelleme ve hizmetlerin sağlanması konusunda bir geri bildirim oluşturulması.

4.4 Güvenlik amacıyla kullanıcının tanımı.

4.5 Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin güvenilirliğinin ve eksiksizliğinin onaylanması.

4.6 Site ile daha fazla çalışma için hesap oluşturma.

4.7 Sitenin kullanımı ile ilgili sorunlar durumunda kullanıcının etkili teknik destek sağlanması.

5. Kişisel bilgilerin işlenmesi için yöntemler ve terimler:

5.1 Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, otomasyon araçlarını kullanan veya bu tür araçları kullanmadan bilgi sistemleri de dahil olmak üzere herhangi bir yasal şekilde, son tarihin sınırlamaları olmadan gerçekleştirilir.

5.2 Kişisel verilerin kaybedilmesi veya ifşa edilirken, site yönetimi kullanıcıyı kişisel verilerin kaybı veya ifşa edilmesi hakkında bilgilendirir.

5.3 Site yönetimi, kullanıcının kişisel bilgilerini yasadışı veya kazara erişim, yıkım, değişim, engelleme, kopyalama, dağıtımdan ve üçüncü tarafların diğer yasadışı eylemlerinden korumak için gerekli organizasyonel ve teknik önlemleri alır.

5.4 Site yönetimi, kullanıcı ile birlikte, kullanıcının kişisel verilerinin kaybı veya ifşa edilmesinden kaynaklanan kayıpları veya diğer olumsuz sonuçları önlemek için gerekli tüm önlemleri alır.

6. Tarafların yükümlülükleri:

6.1 Kullanıcı zorunludur:

6.1.1 Siteyi kullanmak için gerekli kişisel veriler hakkında bilgi verin.

6.1.2 Güncelleme, bu bilgilerdeki kişisel veri değişiklikleri hakkında verilen bilgileri tamamlayın.

6.2 Site yönetimi zorunludur:

6.2.1 Bu Gizlilik Politikasının 4. Maddesinde belirtilen amaçlar için alınan bilgileri kullanın.

6.2.2 Gizli Bilgilerin Gizli Depolanmasını sağlamak için, kullanıcının önceden yazılı çözümü olmadan ifşa etmeyin ve ayrıca kullanıcının iletilen kişisel verilerinin diğer olası yollarında satmamak, değiştirmemek, yayınlamamak.

6.2.3 Kullanıcının kişisel verilerinin gizliliğini, genellikle mevcut iş dolaşımındaki bu tür bilgileri korumak için kullanılan prosedüre göre korumak için önlem alın.

6.2.4 Kullanıcının dolaştığı veya istendiği andan itibaren ilgili kullanıcı ile ilgili kişisel verileri veya Yasal Temsilcisi veya Yetkili Organ, Yanlış Kişisel olması durumunda denetim dönemi için kişisel veri konularının haklarının korunması için yetkili kuruluş veri veya yasadışı eylemler.

7. Tarafların sorumluluğu:

7.1 Yükümlülüklerini yerine getirmeyen saha yönetimi, kişisel verilerin yasadışı kullanımı ile bağlantılı olarak kullanıcı tarafından yapılan zararlardan sorumludur.

7.2 Gizli bilgilerin kaybı veya ifşa edilmesi durumunda, bu gizli bilgi varsa site yönetimi sorumlu değildir:

7.2.1, kaybından veya ifşa edilmesinden önce bir kamu hazinesi haline geldi.

7.2.2, üçüncü taraftan, sitenin yönetimi alana kadar alındı.

7.2.3, kullanıcının rızasıyla açıklandı.

8. Nihai Hükümler:

8.1 Bu Gizlilik Politikasının tarafları arasında herhangi bir anlaşmazlık veya anlaşmazlık olması durumunda, bir ön koşul, iddianın özünü ve bunu çözme yolunu içeren elektronik bir temyiz başvurusunun sunulmasıdır.

8.2 Talebi alıcısı, makbuz tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde, başvuru sahibine, talebin dikkate alınmasının sonuçları hakkında elektronik temyiz yoluyla bildirecektir.

8.3 Sitenin yönetimi, bir gizlilik politikasının koşullarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

8.4 Gizlilik Politikasının yeni sürümü, Gizlilik Politikasının yeni sürümü tarafından aksi belirtilmedikçe, Sitede yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

8.4 Bu Gizlilik Politikası ile ilgili tüm teklifler veya sorular, bu sitedeki geri bildirim formu aracılığıyla yazılı olarak rapor edilmelidir.

Son Düzenleme Tarihi - 05/30/2018